Elektronisk ringeklokke

1. Januar 2017, blir navnelistene ved alle inngangspartier fjernet.

På ringeklokken er det en elektronisk navneliste, som vil bli oppdatert når det er nødvendig.

Ringeklokken brukes på følgende måte:

For å bla gjennom navnelisten brukes symbolet «pil ned», og når du har funnet riktig navn, trykker du deretter på symbolet med bjelle på.

Du kan selvfølgelig, som tidligere, bruke leilighetsnummeret og deretter symbolet med bjelle på.