Vaskekort-salg flyttet til Gislestua

Vaskekort-salg vil i fremtiden skje fra Gislestua den første mandagen hver måned.

Tidspunktet vil være som tidligere: 18.30 – 19.00.

Foretrukket betalingsmiddel er betalingskort.

Påfylling vil skje i forbindelse med styremøtene.

Neste påfyllingsdato: Mandag 6. juni (siste før sommeren).