Parkering og brøyting

Viktig informasjon for alle med parkeringsplass i borettslaget!

Ved kraftige snøfall, brøytes parkeringsplassene foran begge blokkene i borettslaget. Det er da viktig at flest mulig biler blir flyttet mens snørydding pågår (som oftest noen få minutter).

Gjennom vinteren vil styret forsøke å varsle bileiere om brøyting via tekstmelding, slik at dere kan flytte bilene mens brøyting pågår. Dette er viktig for å få bort mest mulig snø fra parkeringsplassene.

For å sikre at vi har korrekt mobilnummer til alle andelshavere med parkeringsplass, er det flott om dere kan sende en mail til parkering@gislemyrveien.no (eller bruke skjemaet på nettsiden) for å gi oss riktig mobilnummer.