Vaskeri

Bruk av vaskeri skal foregå i tiden som er oppsatt og etter regler som til enhver tid er gjeldene.

Det er den enkelte brukers plikt å vaske, rense luftfiltere og etterse at plassen forlates i slik tilstand som borettslaget har fastsatt.

Det er lokalisert ett vaskeri på grunnplan i hver blokk i tilknytning til bodene.

Lading:

Vi benytter vaskerikort ved bruk av maskinene.

Disse kan du kjøpe og lade i Gislestua klokka 1800 – 1830 på følgende datoer siste halvår 2021:

  •  3. august
  •  7. september
  •  5. oktober
  •  2. november
  •  7. desember

Det blir ikke anledning til å fylle kort mellom disse datoene.

De samme tidspunktene gjelder også for ELbil ladekort.