Søppelrommet & avfallshåndtering

Kommunens renovasjonsordning med kildesortering skal følges. Alt søppel skal bringes og sorteres til lagets søppeldunker.

Det er kun tillatt forbruks-/husholdingssøppel. Det er ikke tillatt å bruke lagets søppeldunker til søppel ved inn- og utflytting eller ved renovering av leiligheter. Dette er det den enkelte andelseiers oppgave å fjerne for egen regning.

Større gjenstander skal ikke kastes i dunkene.

Våre rutiner for avfallshåndtering skal bidra til å redusere avfallsmengde som går til deponi. Samtidig holder vi felleskostnader nede ved effektiv bruk av dunker.

Avfall sorteres i følgende:

  • Grønne dunker: Papp og papir
  • Grå dunker: Restavfall
  • Brune dunker: Matavfall

Emballasje brettes flatt. Kun husholdingssøppel. Ikke plastikk/metall.

Farget og klart glass, og metallavfall (vasket og rengjort til gjenbruk) kan leveres på parkeringsplassen ved Coop Mega (Trekanten senter).

Styreleder er ansvarlig for avfallshåndtering.

Søppelrommet er lokalisert i høyre ende av allhuset bak blokkene.

Det følger med leilighetene én biokurv (brun kurv for biaavfallsposer).