Dør & vinduer

Bruk

Dørene/vinduene har tre posisjoner på håndtaket.

 1. Håndtak i posisjon rett opp: Vinduet kan tippe innover.
 2. Håndtak i posisjon rett til side: Døren kan åpnes.
 3. Håndtak i posisjon rett ned: Døren er låst.

Feiloperering av vindusposisjonene kan medføre at beslag (mekanismen) blir ødelagt. Eventuelle utskiftninger av beslag (mekanismen) grunnet feil bruk av dør/vinduer må den enkelte andelseier selv dekke kostnadene til.

Dette gjelder også når pledd eller lignende blir hengt/klemt fast mellom karm og vindu.

Vedlikehold

Vedlikeholdspakke for dør/vinduer som hver enkelt andelseier har fått utdelt inneholder følgende:

 • En liten flaske (sprayflasken)
  • Dette er en olje som brukes på beslag (lufte/åpne/stengemekanisme). Det anbefales smøring av dører /vinduer hver annen måned.
 • En mellomstor flaske
  • Denne brukes til smøring av pakninger mellom dør/vinduskarm. Smøring av pakninger skal forhindre at pakninger fryser fast (kuldegrader) eller bli ødelagt når en lufter/åpner/stenger dører og- eller vinduene.
 • En stor flaske
  • Denne inneholder et rengjøringsmiddel for pvc (selve plastikken rundt dører/vinduer). Her kan vanlig mildt såpevann brukes til rengjøring (f.eks. Sunlight). JIF på ikke brukes som rengjøringsmiddel på pvc da dette vil gi en matt overflate.