Husordensregler

Sjenanse

Leilighetene må ikke brukes til sjenanse for andre andelseiere.

Snekring, boring og lignende er tillatt mandag til lørdag 07.00 – 19.00. På helligdager er slik aktivitet ikke tillatt.

Hobby- eller næringsvirksomhet som avgir sjenerende støy eller lukt er ikke tillatt.

Det skal være ro i og utenfor blokkene mellom klokka 23.00 og 06.00.

Fellesareal – private gjenstander & utstyr

Private gjenstander må ikke settes i korridorer, trappeoppganger og i andre fellesarealer.

Beboere må rette seg etter vaktmesterens og styrets anvisninger når det gjelder orden i fellesrom, vaskerier, sykkelrom og områder som tilhører borettslaget.

Sykler skal plasseres i sykkel-/bomberommene i hver ende av blokkene. Sykler som er låst, er henslengt eller på annen måte gjentatte ganger plasseres utenfor tilvist areal, vil om nødvendig fjernes for eiers regning.

Ved lengre tids oppbevaring/plassering i sykkelrommene skal syklene merkes med navn og leilighetens nummer.

Redskapsboder og tidligere søppelrom skal kun brukes til borettslagets redskaper. Bruk utover dette må avtales med styret for kortere oppbevaring av utstyr og lignende.

Fellesareal – restriksjoner og bruk

Korridorer, trappeoppganger og sykkelrom skal ikke brukes som oppholdsplass eller lekeareal.

Heiser må ikke brukes unødvendig.

Det er ikke tillatt for barn under 12 år å bruke heisene alene.

Alle inngangsdører, dører til boder, vaskerier og sykkelrom skal være låst hele døgnet.

Garasjeporter skal holdes låst døgnet rundt. Ved inn og utkjøring plikter den enkelte leietager å påse at garasjedøren blir lukket og låst.

Balkonger

Balkonger skal vedlikeholdes av borettslaget, og må ikke males i farger som ikke står i samsvar med fargekomiteens fargevalg. Dette gjelder gulv, vegger og tak på balkongene.

Det er ikke tillat å fastmontere noe på balkongene, da dette er rømningsveier til beboere i andre leiligheter ved brann og lignende.

Balkonger kan brukes til lufting og tørking av tøy, men tøyet må henge slik at det er minst mulig synlig fra utsiden.

Balkonger skal vaskes og rengjøres på en slik måte at det ikke er til sjenanse for naboer. Den enkelte leietager er ansvarlig for at avløpsrør og overavløpsrør til enhver tid er rengjort og åpen slik at vann ikke renner inn i leiligheten eller til nabobalkong.

Grilling på balkongen er ikke tillatt.

Risting av tepper ut av vinduer eller fra balkonger er ikke tillatt.

TV, internett & telefoni

Det er ikke tillat å ha parabolantenne eller annen form for utvendig antenne i borettslaget.

Alle beboere har i husleien inkludert et visst antall tv-kanaler tilgjengelig, denne pakken er fastsatt til enhver tid i forhold til det kabelnett borettslaget har avtale med.

Avtale med Get inneholder TV, internett & telefoni.

Vaskemaskiner / tørketromler & vaskeri

Bruk av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner eller tørketromler i leilighetene er ikke tillat i tidsrommet mellom klokka 22.00 og klokka 07.00 .

Utløp for tørketrommel ut gjennom vegg eller vindu er ikke tillatt.

Bruk av vaskeri skal foregå i tiden som er oppsatt og etter regler som til enhver tid er gjeldene.

Det er den enkelte brukers plikt å vaske, rense luftfiltre og etterse at plassen forlates i slik tilstand som borettslaget har fastsatt.

Det er lokalisert et vaskeri på grunnplan i hver blokk i tilknytning til bodene. Prisen ble justert høsten 2015.

Vask av fellesareael

Vask av fellesarealer er utplassert til rengjøringsfirma på anbud.

Alle beboere får tillegg i husleien som blir fastsatt av general­forsamlingen for utføring av fellesoppgaver på borettslagets eiendom.

Dugnad

Beboere som deltar på innkalt dugnad, vil ved årets slutt få refundert innbetalt «avgift» til fellesdugnaden.

Styret/dugnadskomiteen kan utkalle til felles dugnad vår, høst eller ved store snøfall.

Avfallshåndtering

Kommunens renovasjonsordning med kildesortering skal følges. Søppelrommet er lokalisert i høyre ende av allhuset bak blokkene.

Søppelrommet er åpent mandag til lørdag 06.00 – 21.00.

Nøkler og skilter

Ved salg/kjøp av leilighet skal det være tre systemnøkler til hver leilighet.

Andelseier må betale for skilter til postkasse og inngangsdør som er i samsvar med lagets retningslinjer for navneskilt.

Ved salg av leilighet

Ved oppsigelse og salg av leilighet bør andelseier fortrinnsvis bruke lagets forretningsfører (+ garanti eiendom / KOBB), da er alle parter sikret såkalt tilstandsvurdering av leiligheten.

Husdyr

Det er i utgangspunktet ikke tillatt med husdyr som hund, katt og andre frittgående dyr. Det finnes unntak for regelen.

Parkering

Det henvises til parkeringsregler i beboerinfo. Parkering er kun tillatt på nummerte plasser tildelt beboer etter søknad, samt kortidsgjesteparkering for gjester til borettslagets andelseiere.

Andelseiere plikter å sette seg inn i regler og retningslinjer.

Klager / brudd på regler

Alle klager skal skje skriftlig ved styret. Muntlige klager og henvendelser vil ikke bli fulgt opp.

Bruk styrepostkassene i B-oppgangen, eller ta kontakt med styret på denne siden.

Gjentatte brudd på husordensregler vil føre til at borettslaget kan si opp husleiekontrakten med andelseier.

Vis hensyn!

Alle må være med på å holde det rent, pent og ryddig på borettslagets område, slik at vi alle sammen kan ha et godt bomiljø.

Vedtatt på generalforsamlingen. Revidert 2010.