Vaskeri

Bruk av vaskeri skal foregå i tiden som er oppsatt og etter regler som til enhver tid er gjeldene.

Det er den enkelte brukers plikt å vaske, rense luftfiltere og etterse at plassen forlates i slik tilstand som borettslaget har fastsatt.

Det er lokalisert ett vaskeri på grunnplan i hver blokk i tilknytning til bodene.

Lading:

Vi benytter vaskerikort ved bruk av maskinene.

Disse kan du kjøpe og lade i Gislestua klokka 1800 – 1900 på følgende datoer i 2020:

 • 7. januar 
 •  4. februar
 •  3. mars
 •  7. april 
 •  5. mai
 •  2. juni
 •  7. juli
 •  4. august
 •  1. september
 •  6. oktober
 •  3. november
 •  1. desember