Vaskeri

Bruk av vaskeri skal foregå i tiden som er oppsatt og etter regler som til enhver tid er gjeldene.

Det er den enkelte brukers plikt å vaske, rense luftfiltere og etterse at plassen forlates i slik tilstand som borettslaget har fastsatt.

Det er lokalisert ett vaskeri på grunnplan i hver blokk i tilknytning til bodene.

Lading:

Vi benytter vaskerikort ved bruk av maskinene.

Disse kan du kjøpe og lade i Gislestua klokka 1800 – 1900 på følgende datoer i 2021:

 • 5. januar 
 •  2. februar
 •  2. mars
 •  6. april 
 •  4. mai
 •  1. juni
 •  6. juli
 •  3. august
 •  7. september
 •  5. oktober
 •  2. november
 •  7. desember