Fakturainformasjon

Fakturaer sendes elektronisk til 5104@invoicecenter.net.

Det må være ett vedlegg pr epost, dvs det må sendes en epost pr faktura.

Vedlegget må være i .pdf eller .tif format, og max 2 MB. Dersom dere har mulighet for å sende faktura som vedlegg til epost på denne måten, så er det å foretrekke fra vår side.

Alternativt via post:

Gislemyrveien 2-4 borettslag
C/O Fakturamottak SBBL
Postboks 5104, Vika
8608 Mo i Rana